بصیرت

بصیرت؛ “ماست‌بندی” اصلاح‌طلبان حرفی برای گفتن ندارد؟/ پس از شهادت جوان سبزواری در پی حمله وحشیانه طرفداران “زن، زندگی، آزادی” و شهادت همسر رئیس پلیس آگاهی سروان، همچنان شاهد سکوت و انفعال اصلاح‌طلبانی هستیم که از سطل ماست تحلیل جامعه‌شناختی ارائه می‌کردند و درگیری دو شهروند در یک لبنیاتی را دلیل عدم اعتماد دنیا به ایران در مسائل هسته‌ای برآورد می‌کردند/ تناقض رسانه‌ای اصلاح‌طلبان در مواجهه با حوادث اجتماعی و القای مفاهیمی چون شکاف اجتماعی، گسست نسلی، قتل ناموسی، عدم مشارکت و… در چنین حوادثی کاملا آشکار است/ انفعال اصلاح‌طلبان تا جایی پیش می‌رود که حتی اخبار پیرامون شهادت همسر پلیس آگاهی و شهادت جوان سبزواری را بایکوت می‌کند.