وروجک | بازی فکری و جذاب

بازی vorojak

بازی ویژه تلفن همراه «وروجک»، یک بازی فکری و جذاب تهیه شده در مرکز متنای سازمان فضای مجازی بسیج یزد

بازی ویژه تلفن همراه «وروجک»، یک بازی فکری و جذاب تهیه شده در مرکز متنای سازمان فضای مجازی بسیج یزد است.

در این بازی، کاربر به وروجک کمک می کند تا از سرزمین مرموز نجات پیدا کند و به خانه برگردد.

در هر مرحله تعدادی سکو از جنس خاک، چوب و یا سنگ وجود دارد.

در این سرزمین جنگل، باتلاق، دهانه آتشفشان و آبشارهای خروشان زیادی وجود دارد. وروجک در حال تلاش برای بازگشت به خانه است، اما چالش ها و مشکلات زیادی بر سر راه او است.

موری یافت نشد