بازی تکاور

بازی takavar

تمام شهرهای اسیر در دستان تروریستها آزاد شده اند ولی نیروهای اعزامی از آزادسازی آخرین شهر گرفتار در دستان آنها باز مانده اند, تکاور که معروفترین سرباز از گردان ضد تروریست بوده و به ممکن کننده غیر ممکنها معروف است برای نابودی آخرین پایگاه نیروهای داعشی اعزام میگردد.

نکات کلیدی بازی:

– دارای 25 مرحله

– دارای رئیسهای آخر مرحله قدرتمند

–  سلاحهای و لباسها متنوع و قدرتمند

– گرافیک سه بعدی

موری یافت نشد